Pravidla házené

Podrobná pravidla na http://www.svaz.chf.cz/download_dated.aspx?catid=284

1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY HÁZENÉ

 • Házená je týmový sport založený na zásadách „fair-play“
 • Na hřišti jsou dvě družstva hrající proti sobě (6 hráčů v poli a 1 brankář), obě se snaží vsítit branky házenkářským míčem
 • Každé družstvo tvoří až 14 hráčů, hráče lze střídat v průběhu hry
 • Všichni hráči jednoho družstva hrající v poli mají dresy stejné barvy, brankáři mají dresy odlišné od hráčů v poli
 • Hráčům není dovoleno mít na sobě předměty, které mohou být nebezpečné (hodinky, prstýnky, náušnice, řetízky­…)
 • Ve vedení družstva mohou být až 4 funkcionáři (trenéři, vedoucí družstva, maséři…)
 • Hru na hřišti řídí dva rozhodčí, kteří spolupracují se stolkem rozhodčích – časoměřič, zapisovatel
 • Vítězem se stává družstvo, které do vypršení hrací doby vstřelilo více branek
 • Vítězné družstvo získává 2 body, je-li výsledek nerozhodný, získávají obě družstva po 1 bodu

2. TECHNICKÉ VYBAVENÍ

 • Pro různé věkové kategorie se používají míče různé velikosti
 • Branka je vysoká 2 metry, široká 3 metry a hřiště je dlouhé 40 metrů a široké 20 metrů
 • Hrací doba může být různá, v oficiálních utkáních se hrají 2 poločasy po 30 minutách

3. JAK HRÁT?

Útočník může

 • Házet a chytat míč za použití rukou a paží
 • Přihrát míč spoluhráči
 • Udeřit míč o zem jednou rukou a opět ho chytit
 • S držením míče udělat max. 3 kroky
 • Pohybovat se mimo brankoviště
 • Dotknout se míče letícího nad brankovištěm
 • Proniknout obrannou řadou
 • Přihrávat míč za účelem vytvoření brankové příležitosti

Útočník nemůže

 • Blokovat míč nohou nebo do něj kopat (→ volný hod)
 • Držet míč déle než 3 vteřiny (→ volný hod)
 • Udeřit míčem o zem, chytit a opakovaně udeřit = přerušovaný driblink (→ volný hod)
 • Udělat s drženým míčem více než 3 kroky (→ volný hod)
 • Vkročit do brankoviště (→ hod brankáře)
 • Dotknout se míče ležícího v brankovišti (→ volný hod)
 • Napadat soupeře nebo nabíhat do obránce = útočný faul (→ volný hod)
 • Držet míč bez snahy o vytvoření brankové příležitosti = pasivní hra (→ volný hod)

Obránce může

 • Blokovat míč za použití paží
 • Atakovat útočníka zepředu
 • Pohybovat se mimo brankoviště
 • Stát nejméně 3 metry od útočníka, který provádí hod při (opětovném) zahájení hry

Obránce nemůže

 • Vytrhnout nebo vyrazit míč z rukou útočícího hráče (→ volný hod)
 • Přidržet útočníka za tělo/dres, strkat jej nebo naskakovat do něj (→ volný hod/ napomenutí, 2 minuty)
 • Vystoupit do brankoviště s úmyslem bránit (→ 7 metrový hod)
 • Překážet útočníkovi v provádění hodu při (opětovném) zahájení hry (→ napomenutí, 2 minuty)

Brankář může

 • Dotknout se míče kteroukoli částí těla uvnitř brankoviště
 • Opustit brankoviště bez míče a pokračovat ve hře jako hráč v poli

Brankář nemůže

 • Vnést míč do brankoviště z prostoru za čarou brankoviště (→ volný hod)
 • Husiti brankoviště s drženým míčem (→ volný hod)
Kategorie: